cor4care_logo_wit.png
Visie


Het belangrijkste aspect van mijn visie is dat ik mij als verpleegkundige wil inzetten om de zelfredzaamheid van mensen te versterken. Het bieden van directe zorg en ondersteuning is daarbij een beginsel. Een ander punt wat hier centraal staat is het welzijn en welbevinden van de cliënten. Dit betekent dat de cliënten wordt gevraagd naar hun behoeften en wensen over de gegeven zorg. Hoe de zorg wordt ingericht is zodoende maatwerk en wordt opgesteld afhankelijk van de persoonlijke situatie, de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Deze manier van werken wordt aangeduid als vraag gestuurde zorg. Core4Care biedt daarmee zorg op maat en cliënten kunnen bij mij terecht voor verpleegkundige zorg, persoonlijke verpleging en begeleiding.

Als verpleegkundige begeleid ik alle cliënten en kwetsbare mensen die de kwaliteit van hun leven willen behouden of verbeteren, met oog voor hun eigen keuzes en tempo. Ook mensen die beperkingen ervaren naar aanleiding van psychiatrische ziektes of verslavingen worden geholpen, daar waar gestuurd wordt op het geven van een specifieke richting en inhoud van het eigen leven. De zorg wordt daarbij gegeven met het idee dat ieder mens het in zich heeft om te werken aan herstel en verbetering en beperkingen niet levensbepalend hoeven te zijn. Als verpleegkundige ondersteun, motiveer en help ik de cliënt hierbij om zijn mogelijkheden en onmogelijkheden te herkennen en erkennen. Zodoende ben ik instaat om een goede interculturele hulpverlening vorm en inhoud te geven.

Missie


‘Core4Care’ kan worden vertaald als ‘hart voor zorg’. Deze benaming staat voor een goede, structurele en doeltreffende zorg. Daarnaast is het belangrijk dat er respect wordt getoond voor mensenrechten en diversiteit in de samenleving. Core4Care richt zich daarmee op alle mensen in de samenleving die zorg nodig hebben. Zo zet ik me in voor cliënten van diverse achtergronden en ziet het een kans in de multiculturele maatschappij. De sterkte van Core4Care is daarbij de diversiteit, die wordt geuit in mijn Marokkaanse en Nederlandse achtergrond, en het brede aanbod van zorg dat wordt geleverd, van verpleging tot begeleiding.

Vanuit bovenstaande beschrijving kan de missie worden uiteengezet. Deze missie kan worden beschreven als het verbinden en verbeteren van mensen die zorg nodig hebben en het realiseren van herstel en behoud van de gezondheid en het algemene welzijn van de cliënten. Door dit te bereiken, wil ik mijn bijdrage leveren aan de maatschappij door voor het heden en in de toekomst kwalitatief goede zorg te leveren vanuit een vraag gestuurd perspectief.