Pedagogisch medewerker

Als pedagogisch medewerker jeugdzorg werk ik met kinderen en jongeren in een jeugdzorginstelling. Zij zijn hier gaan wonen omdat er problemen binnen hun gezin zijn. Deze problemen brengen hun ontwikkeling ernstig in gevaar. Ook kan het zijn dat hun gedrag thuis niet te verbeteren is. Ze hebben dus problemen of veroorzaken de problemen zelf. Ze hebben lichamelijke, geestelijke, sociale of pedagogische problemen of stoornissen. Denk bijvoorbeeld aan misbruik en gedragsproblemen. 

Het behandelteam stelt een behandelplan op waarmee ik aan de slag ga. Met dit behandelplan probeer ik de kinderen of jongeren te stimuleren in hun ontwikkeling. Ook zorg ik ervoor dat ze zelfstandig kunnen leven. Daarvoor ontwikkel en organiseer ik activiteiten voor hen. Ik geef hulp per individu en per groep.


Het is belangrijk dat de kinderen en jongeren zich thuis voelen. Ik creëer met mijn collega's een huiselijke sfeer en zorg voor een goede en veilige leefomgeving. Hierdoor kan de opvoeding, begeleiding en behandeling zo goed mogelijk uit de verf laten komen. 
Ik heb niet alleen intensief contact met de kinderen en jongeren maar onderhoud ook contact met hun ouders en verzorgers. De begeleiding en ondersteuning van hen is belangrijk. Ik voer gesprekken met hen en bespreek moeilijkheden en mogelijkheden bij de opvoeding van hun kinderen. Teamoverleg en afstemming met school, werkplek en andere hulpverleners horen ook bij mijn werk.


Als pedagogisch medewerker jeugdzorg kan ik naast uitvoerende ook coördinerende taken hebben. Ik heb dan extra verantwoordelijkheid. Ik vertegenwoordig bijvoorbeeld het team tijdens overleg waarbij gelet wordt op de dagelijkse planning en houd in de gaten hoe de zorgverlening uitgevoerd wordt. Ook heb ik contacten met andere professionals en weet ik mijn kennis en ervaring goed kenbaar te maken.

Tarieven

Begeleiding € 45 per uur

BTW Vrijgesteld

Contact opnemen? Bel 0633917503

©2019 by COR4CARE  | Ontwerp: ONTWERPBURO M