cor4care_logo_wit.png
Begeleider

Als woonbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg observeer, verzorg, begeleid en stimuleer ik mensen met psychiatrische problemen die in een instelling wonen. Het doel is dat zij na enige tijd weer zelfstandig kunnen wonen. Als dat niet haalbaar is, wordt gestimuleerd de bewoners toch zoveel mogelijk een normaal bestaan te laten leiden. Het is ook mogelijk om als ambulant begeleider te werken. Dan begeleid ik psychiatrische cliënten die zelfstandig wonen.


Op basis van een behandel- of begeleidingsplan dat ikzelf opstel, evalueer en aanpas, probeer ik de bewoners te stimuleren in hun ontwikkeling en ervoor te zorgen dat ze weer zelfstandig verder kunnen met hun leven. Ik organiseer activiteiten en voer deze uit, maar zorg er bijvoorbeeld ook voor dat er koffie- en theepauze worden genomen. Een belangrijke taak is ervoor te zorgen dat de bewoners zich thuis voelen in de instelling en dat zij zo zelfstandig mogelijk leven.


Activiteiten en (therapeutische) gesprekken kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Ik kan ook heel praktische hulp bieden door te ondersteunen bij het vinden van werk, begeleiden bij het kiezen van een geschikte school of de mensen te laten deelnemen aan leer- en ervaringstrajecten.
De begeleiding en ondersteuning van het 'thuisfront' speelt een belangrijke rol. Ik voer gesprekken met de familie en spreekt over de moeilijkheden en mogelijkheden die ik tegenkom.


Ik werkt in teamverband met mijn collega's en vaak ook met hulpverleners van andere organisaties. Ik onderhoud onderling nauwe contacten om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Tarieven

Begeleiding € 45 per uur

BTW Vrijgesteld